Udruga Inovatora Dubrovačko-neretvanske županije broji široku paletu programa i projekata, što uključuje:PROGRAMI UDRUGE
Registar [2022 -  ]
Popravi sve (digitalna jednakost za djecu) [2022 -  ]
Klub mladih inovatora [2022 -  ]
STEAM Power - Kontinuirani program promocije inovatorstva [2021 -  ]PROJEKTI UDRUGE
Sudjelovanje na - SOLEA Utrci solarnih automobila u Sisku [2018]  
Inovacije i mladi u službi Grada [2010]